Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykułyPlakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Tablice ogłoszeń, blogi, interfejs gminny i interfejs chmurowy stanowią jednolite rozwiązanie informatyczne autorstwa Pawła Krzyżanowskiego ( ZPKSoft).

Więcej na temat tego rozwiązania można poczytać w artykule Interfejsy tablicowe. Nowości zwykle szerzej niż w tym dokumencie opisywane są na stronie blog-pk.taog.pl. Zapraszam do częstego odwiedzania tej strony. Można tam założyć konto żeby dopisać się do newslettera.


Tablice ogłoszeń

Głównym celem tego rozwiązania było utworzenie wirtualnego odpowiednika tablicy ogłoszeń. "Miastowi" mają obligatoryjny BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). Z jednej strony są od mieszkańców wsi w lepszej sytuacji bo prawo na nich wcześniej wymogło tworzenie informacyjnych portali internetowych, ale z drugiej strony ze względu na brak sprecyzowanych odgórnie wymogów mamy szansę na stworzenie czegoś unikalnego, dostosowanego do naszych potrzeb.
Wiejskim BIP-em do tej pory była fizyczna tablica ogłoszeń (czy ktoś ją czyta?).

Postanowiłem dać mieszkańcom trochę więcej niż BIP informacyjny.

Opracowałem możliwość komunikowania się i wspólnego tworzenia bazy informacyjnej.


Interfejs dla gminy

Gmina, pod warunkiem nawiązania z nami współpracy, otrzymuje interfejs podobny do tablicy ogłoszeń. Jest on uproszczony, m. in. nie zawiera podtablic. Ogłoszenie opublikowane na tej tablicy skutkuje automatycznemu pojawieniu się tego ogłoszenia na wszystkich tablicach sołeckich. Działają w tym przypadku mechanizmy powiadamiania mieszkańców (listy emailingowe). Takiego ogłoszenia nie można usunąć z tablicy sołeckiej. Usunięcie ogłoszenia z tablicy gminnej skutkuje usunięciem tego ogłoszenia z wszystkich tablic sołeckich.

Tablica gminna jest niejawna, wymaga logowania.


Blogi, dokumentacja chmurowa

To rozwiązanie ma za zadanie utworzenie prostego dla użytkownika interfejsu o dużych możliwościach edycyjnych. Dodatkowo umożliwiłem tworzenie multiblogu pozwalającego na wspólne tworzenie portalu przez wiele osób. Można dzięki temu utworzyć np. korporacyjny portal blogerski dla pracowników z przydzieleniem każdej osobie oddzielnej podstrony, lub też umożliwienie grupie lub wszystkim dokonywania wpisów na określonych podstronach.

Na portalu można zakładać konta użytkowników.

Właściciel blogu może nadać wybranym użytkownikom uprawnienia edycyjne na wybranych podstronach.

Opracowałem możliwość komunikowania się i wspólnego tworzenia bazy informacyjnej. Ze względu na wbudowaną politykę uprawnień, możliwość przechowywania dokumentów i pracy zdalnej bezpośrednio w oknie przeglądarki rozwiązanie to może stanowić również dobre rozwiązanie chmurowe